Oznaka: Pirovac

Hrvatska, Pirovac, Hotel Miran
Hotel Miran 3*
Pirovac
1.4.-1.5. - 2 polupansiona po osobi od 104 €
1.5.-1.6. & 16.9.-1.10. - 2 polupansiona po osobi od 108 €
1.6.-15.6. - 2 polupansiona po osobi od 118 €
15.6.-1.7. - 2 polupansiona po osobi od 132 €
1.7.-15.7. - 5 polupansiona po osobi od 375 €
15.7.-16.8. - 5 polupansiona po osobi od 420 €
16.8.-1.9. - 5 polupansiona po osobi od 395 €
1.9.-16.9. - 2 polupansiona po osobi od 122 €