Vis, Hrvatska

Print Friendly, PDF & Email

Najudaljeniji naseljeni otok, smješten u samom središtu Jadrana. Topla i suha ljeta, te blage i vlažne zime, tipična su obilježja ovog mediteranskog otoka koji obiluje i florom i faunom. U samom središtu grada Visa, pronaći ćete tako, među stoljetnim palmama, i srebrnu palmu, jedinstvenu u Europi. Podmorje otoka, kao i njegova obala, isprepleteni su skrivenim uvalama i morskim špiljama, od kojih je najpoznatija Modra špilja na otoku Biševu.  Komiža se nalazi na zapadnoj strani otoka Visa u dubokom Komiškom zaljevu. Od ostatka otoka je razdvaja brdski masiv Hum (najviši vrh 587 m) koji se strmo spušta do obala zaljeva. Takav smještaj, a s njim povezan i nedostatak poljoprivrednih površina, odredio je orijentaciju Komiže prema moru i ribarstvu. Preko prijevoja Sveti Mihovil  cestom je povezana s gradom Visom, udaljenim 10 km. Udaljenost starom cestom Vis – Komiža koja prolazi južnim dijelom otoka iznosi 20 km.

Pronađeni smještaj

Hrvatska, otok Vis, Grad Vis, Hotel Issa
Hotel Issa 3*
Grad Vis

AKCIJA SOBE MORSKA STRANA
13.7.-20.7. - 5 polupansiona po osobi od 324 €
31.8.-5.9. - 5 polupansiona po osobi od 274,5 €
+ GRATIS dijete do 12 god.

redovne cijene
1.5.-1.6. & 14.9.-30.9. - 5 polupansiona po osobi od 240 €
1.6.-22.6. & 31.8.-14.9.- 5 polupansiona po osobi od 280 €

22.6.-20.7. & 17.8.-31.8. - 5 polupansiona po osobi od 325 €

20.7.-3.8. - 5 polupansiona po osobi od 345 €

3.8.-17.8. - 5 polupansiona po osobi od 405 €

+ GRATIS dijete do 12 god.