Kategorija: Crikvenica

Hrvatska, Crikvenica, Hotel Miramare
Hotel Miramare 5*
Crikvenica
Hrvatska, Crikvenica, Hotel Mediteran
Hotel Mediteran 3*
Crikvenica
Hrvatska, Crikvenica, Vila Ružica
Vila Ružica 3*
Crikvenica
Hrvatska, Crikvenica, Hotel Crikvenica
Hotel Crikvenica 4*
Crikvenica
14.9.-1.10. - 2 POL od 675 kn
1.10.-4.10. - 2 ND od 630 kn
4.10.-10.10. - 2 ND 560 kn
+ GRATIS dijete do 3 god. bez ležaja
Hrvatska, Crikvenica, Hotel i Holiday Resort Ad Turres
Hotel & Holiday Resort Ad Turres 3*
Crikvenica
28.8.-12.9. - 3 POL od 975 kn (depandansa)
12.9.-24.9. - 2 POL od 560 kn (depandansa)
26.9.-4.10. - 2 POL od 440 kn (depandansa)
3.10.-10.10. - 2 POL od 515 kn (hotel)
17.10.-3.12. - 2 POL od 435 kn (hotel)
+ GRATIS dijete do 12 god.
Hrvatska, Crikvenica, Hotel Zagreb
Hotel Zagreb 2*
Crikvenica
2.9.-12.9. - 3 ND od 940 kn
Hrvatska, Crikvenica, Hotel International
Hotel International 2*
Crikvenica
Zatvoren u 2021.
Hrvatska, Crikvenica, Hotel Kaštel
Hotel Kaštel 3*
Crikvenica
29.8.-12.9. - 3 POL od 1010 kn
+ GRATIS dijete do 12 god.
Hrvatska, Crikvenica, Hotel i depandansa Omorika
Hotel 4*/Depandansa 3* Omorika
Crikvenica
29.8.-3.9. - 3 POL od 1450 kn (hotel)
5.9.-12.9. - 3 POL od 1370 kn (hotel)
12.9.-26.9. - 2 POL od 750 kn (hotel)
26.9.-30.9., 3.10.-8.10. - 2 POL od 590 kn (hotel)
26.9.-3.10. - 2 POL od 515 kn (depandansa)
10.10.-1.11. - 2 POL od 515 kn (hotel)
+ GRATIS dijete do 12 god
Hrvatska, Crikvenica, Hotel Esplanade
Hotel Esplanade 4*
Crikvenica