Pasadur, Hrvatska

Print Friendly, PDF & Email

Otok Lastovo pripada južnodalmatinskoj otočnoj skupini. Zbog svoje udaljenost od obale djeluje  usamljeno, pa se čini kao da uranja u plaventilo neba i pučine. Rimljani su ga zvali Carskim otokom, a o prošlosti svjedoče i prekrasne građevine od bijelog kamena. Već 4. stoljeća Lastovo njeguje staru tradiciju pučkog karnevala – Poklad kojim se slavi pomoć svetog Jure u obrani od gusara. Lastovski arhipelag broji 46 otočića i škojića, a more oko njih poznato je kao najbogatije ribolovno područje Jadrana. Ljubitelji vina na Lastovu će naći poznatu Lastovsku maraštinu, zlatno žuto suho vino karakteristične arome i blage gorčine.

Pronađeni smještaj

Nije pronađena nijedna objava.