Oznaka: Pomena

Hrvatska, Otok Mljet, Pomena, Hotel Odisej
Hotel Odisej 3*
Pomena
do 27.9. - 4 polupansiona po osobi od 212,04/1597,62 kn
27.9.-4.10. - 4 polupansiona po osobi od 115,32 €/868,88 kn
+GRATIS dijete do 13 g.