Oznaka: Pomena

Hrvatska, Otok Mljet, Pomena, Hotel Odisej
Hotel Odisej 3*
Pomena
1.9.-27.9. - 4 POL od 1404 kn/186,34 eur
27.9.-4.10. - 4 POL od 864 kn/114,67 eur
4.10.-17.10. - 4 POL od 756 kn/100,34 eur
+ GRATIS dijete do 13 g.