Oznaka: Vela Luka

Hrvatska, Otok Korčula, Vela Luka, Hotel Posejdon
Hotel Posejdon 3*
Vela Luka