Kategorija: Suha Punta

Hrvatska, otok Rab, Suha Punta, Valamar Carolina Hotel & Villas
Valamar Carolina Hotel & Villas 4*
Suha Punta

1/2+1 (SU3SB)
21.6.-8.7. - 1 polupansion po osobi 113,98 €
8.7.-22.7. - 1 polupansion po osobi 141,04 €
22.7.-16.8. - 3 polupansiona po osobi 499,38 €
16.8.-30.8. - 3 polupansiona po osobi 423,12 €
30.8.-6.9. - 3 polupansiona po osobi 341,94 €
6.9.-16.9. - 1 polupansion po osobi 95,94 €
16.9.-21.9. - 1 polupansion po osobi 63,14 €
+ GRATIS dijete do 12 god.