Oznaka: Ubli

Hrvatska, otok Lastovo, Ubli, Hotel Solitudo
Hotel Solitudo 3*
Pasadur