Oznaka: Ubli

Hrvatska, otok Lastovo, Ubli, Hotel Solitudo
Hotel Solitudo 3*
Pasadur
9.9.-21.10. - 2 polupansiona po osobi od 86 €/647,97 kn
19.8.-9.9. - 2 polupansiona po osobi od 90 €/678,11 kn
+GRATIS dijete do 12 g.