Oznaka: Uvala Scott

Hrvatska, Kraljevica, Smještaj Uvala Scott
Smještaj Uvala Scott
Kraljevica